Jakie ćwiczenia dla dyslektyków?

Uczniowie cierpiący na dysleksję mają problemy w pisaniu i czytaniu. Z problemami tymi można sobie jednak radzić. W tym celu stosuje się różnego rodzaju ćwiczenia. Ważne jest jednak, aby zrozumieć ich problemy i nie podchodzić do dyslektyków w taki sam sposób jak do uczniów niemających takich problemów.

Ćwiczenia z dzieckiem

Najczęściej dysleksji nie da się całkowicie wyeliminować. Można ją jednak znacznie zredukować. Konieczny jest jednak w tym przypadku długi i systematyczny trening. Dlatego warto, aby realizowane ćwiczenia były atrakcyjne dla dziecka. Dzięki temu nie będzie się ono nudziło i nie straci motywacji. Przykładem mogą być różnego rodzaju gry ortograficzne. Ważna jest także atmosfera, w której realizuje się ćwiczenia. Najlepiej, jeśli będzie to ciche miejsce takie, w którym dziecka nic nie będzie rozpraszać. Zanim jednak wybierze się konkretny zestaw ćwiczeń i gier ortograficznych, dziecko powinno zostać dokładnie zdiagnozowane. Przyczyny dysleksji mogą być bowiem różne. I w zależności o tych przyczyn należy doprać odpowiedni zestaw ćwiczeń.

Przykłady ćwiczeń

Uczeń z dysleksją może mieć problemy z analizatorem wzroku lub słuchu. Jeśli problemy dotyczą analizatora wzoru, dobrym pomysłem jest gra z dzieckiem w popularne scrabble. Jeśli problem dotyczy analizatora słuchu, to dobrym ćwiczeniem będzie wymyślanie słów na ostatnią literę słowa podanego wcześniej przez innego gracza. Powodem dysleksji mogą być też problem z koordynacją w przestrzeni. W tym przypadku zastosować można ćwiczenie polegające na rysowaniu przez dziecko różnych kształtów obiema rękami w powietrzu.