Czy warto zainteresować się terapią ręki?

Nie poddane odpowiedniej terapii zaburzenia rozwojowe u dzieci przyczynią się do znaczącego obniżenia komfortu życia dziecka oraz spowodują pojawienie się innych ograniczających rozwój dziecka trudności. Z tego względu w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów należy podjąć natychmiastowe działania.

Ćwiczenia ręki

Jeżeli nasze dziecko wykazuje problemy z motoryką małą tzn. ma problemy z precyzją ruchów całej ręki, palców oraz dłoni natychmiastowo powinniśmy zainteresować się terapią ręki. Pierwsze objawy mogą być widoczne we wczesnym etapie rozwoju dziecka m.in. gdy ma ono problem z używaniem takich zabawek jak kredki lub nieco później m.in. w szkole, gdy dziecko wykazuje trudności w nauce pisania.

Pierwszą czynnością, jaką należy podjąć jest umówienie dziecka na spotkanie z terapeutą, który zdiagnozuje problemy z motoryką małą oraz określi ich intensywność. Na podstawie diagnozy opracowany zostanie zestaw działań mających na celu poprawić funkcjonowanie ręki, dłoni oraz palców. Tego rodzaju diagnoza może być prowadzona zarówno niezależnie od innych terapii oraz jako element m.in. terapii integracji sensorycznej.

Źródła wiedzy

Terapia ręki obejmuje również ćwiczenia, które mogą być wykonywane przez dzieci z pomocą rodziców. W tym celu pomocna może się okazać napyta w sklepie stacjonarnym lub online książka terapia ręki prowadzona pod nadzorem rodzica również może wspomóc funkcjonowanie dłoni i przyczynić się do ograniczenia problemów z motoryką małą w kolejnych latach.