W jaki sposób pomaga gmnastyka mózgu?

Dla dzieci posiadających duży problem z uczeniem się niezwykle pomocna okazuje się kinezjologia edukacyjna opracowana przez dr Paula Dennisona. Jakie są jej główne założenia tej znanej metody?

Dr Paul Dennison – twórca metody kinezjologicznej

Naukowiec ten wychodził z założenia, że proste ruchy w znaczny sposób aktywizują połączenia neuronalne w ciele człowieka i dzięki temu służą integracji pracy mózgu.

Według Dennisona, problemy emocjonalne oraz poznawcze u dzieci są wynikiem braku współpracy pomiędzy prawą, a lewą półkulą mózgową. Otóż jak wiadomo każda półkula mózgu ma do realizowania inne zadania, dlatego aby sprawnie funkcjonować, potrzebna jest odpowiednia ich synchronizacja.

Dr Paul Dennison odkrył, że wykonując ruchy naprzemienne, przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi półkulami mózgowymi następuje aż dwadzieścia osiem razy szybciej.

W czym pomaga gimnastyka mózgu?

Jak twierdził twórca tej metody, właściwa gimnastyka mózgu znacznie poprawia koncentrację oraz koordynację wzrokowo-ruchową. W dużym stopniu zwiększa zdolności manualne, łagodzi stres, redukuje napięcie psychiczne oraz wspomaga trudności w nauce.

Dzięki regularnie wykonywanej gimnastyce mózgu w ogromnym stopniu usprawnia się pamięć, precyzja wyrażania własnych myśli oraz zdolność czytania i pisania. Ponadto stymuluje ona do twórczego myślenia oraz pozytywnej motywacji.

Obecnie metoda ta jest stosowana nie tylko u osób zdrowych mających problem z uczeniem się, lecz także u dzieci z nadpobudliwością ruchową.